God Jul og Godt Nytår

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Året nærmer sig sin afslutning og julen venter forude. Bestyrelsen vil gerne ønske alle i grundejerforeningen en glædelig jul og godt nytår.

Det har været et travlt år i grundejerforeningen, men også et år hvor vi har afsluttet vigtige opgaver.

Afvanding af Fensmarks Allé
Den største opgave har været at etablere bedre afvanding af Fensmarks Allé. Dette arbejde blev afsluttet i efteråret, og skal sikre, at grundejerforeningen ikke leder vand ind på private matrikler samt fremtidssikre foreningen mod stigende vandmængder fra oven.

Oprensning af søen
Med godkendelse fra kommunen er søen blevet renset. Den mængde af sedimenter der havde samlet sig i søens vestlige ende, er gravet op, så vandet igen kan løbe frit.

Derudover har vi afholdt de traditionelle arrangementer, Sankt Hans og oprydningsdag. I søen udsatte vi en hel pose aborrer, som skal hjælpe med at holde bestanden af skidtfisk nede. Senest har vi fået lavet en aftale med Furesø Kommune om opsætning (og løbende tømning) af en skraldespand ved bommen til Farumsødal. Det kan forhåbentlig være med til at nedbringe mængden af efterladenskaber.

Til sidst takker bestyrelsen de der yder en ekstra indsats med vedligeholdelse af vores fællesarealer.

Jule- og nytårshilsner
Bestyrelsen