Skt. Hans 2021

Vi laver fællesspisning og tænder bål som vi plejer, og kan i år, pga. den fornuftige corona-situation, genindføre den traditionsrige fodboldkamp. Vi starter igen i år lidt tidligere end vi plejer, så også børnene kan nå at være med.

Program

Kl. 17:00
Fodboldkamp på boldbanen – bestyrelsen sørger for øl og vand

Kl. 17:30
Grillen tændes – bestyrelsen sørger for grill og kul

Kl. 18:00
Fællesspisning på fællesarealet
Medbring selv mad, bord, stole, drikkevarer, service og egen grilltang.

Kl. 20:00
Bålet tændes
Alle er velkomne, også de der ikke har deltaget i fællesspisning.
Skulle der være afbrændingsforbud, så gennemføres resten af arrangementet.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme. Tilmelding er ikke nødvendig.

Opbygning af bål
Vi hjælpes ad med at bygge bål mandag den 21. juni kl. 17. Har du helt tørt og giftfrit brænde, grene m.m. du vil af med, så kan du medbringe dette.
INGEN frisk hækafklip!