AFLYSNING AF OPRYDNINGSDAG

– men noget kan du gøre

På grund af situationen med coronavirus aflyses oprydningsdagen. Det gør vi for at mindske risikoen for smittespredning.

Indtil da opfordrer vi til at I på eget initiativ tager en skraldepose med rundt på fællesarealerne og samler skrald. Hvis I har mulighed for det, må I meget gerne skrive på vores Facebook-side hvor I har samlet skrald. Så kan andre fortsætte på andre dele af fællesarealet.

Der er nogle mindre vedligeholdelsesopgaver, som godt kan udføres i mindre teams i løbet af foråret. Så hvis du har mulighed for at deltage i f.eks. oprensning af brønde og drænrender, beskæring og lignende opgaver, så kontakt Anders fra bestyrelsen på 22 13 97 98, så koordinerer han opgaverne. Det vil selvfølgelig blive udført efter gældende retningslinjer for afstand m.m. Ingen opgaver må sættes i gang på eget initiativ uden forudgående aftale med bestyrelsen.

Bestyrelsen planlægger en ny oprydningsdag efter sommerferien, hvis der stadig er vedligeholdelsesopgaver der ikke er udført.

Pas på jer selv og hinanden!

AFLYST – Ordinær generalforsamling

I lyset af udviklingen med coronavirus, har bestyrelsen besluttet at aflyse generalforsamlingen den 18. marts.

Mvh bestyrelsen

———————————

Vi afholder ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Farumsødal onsdag den 18. marts 2020 kl. 18:30.

Indkaldelsen omdeles og ligger også her på hjemmesiden:
Indkaldelse til generalforsamling 18. marts 2020

Vi mødes i Farum Kulturhus, mødelokale 2 stort, som ligger i biblioteket. Så husk sygesikringskort eller vent på at blive lukket ind.

Vi glæder os til at se jer!

God Jul og Godt Nytår

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Året nærmer sig sin afslutning og julen venter forude. Bestyrelsen vil gerne ønske alle i grundejerforeningen en glædelig jul og godt nytår.

Det har været et travlt år i grundejerforeningen, men også et år hvor vi har afsluttet vigtige opgaver.

Afvanding af Fensmarks Allé
Den største opgave har været at etablere bedre afvanding af Fensmarks Allé. Dette arbejde blev afsluttet i efteråret, og skal sikre, at grundejerforeningen ikke leder vand ind på private matrikler samt fremtidssikre foreningen mod stigende vandmængder fra oven.

Oprensning af søen
Med godkendelse fra kommunen er søen blevet renset. Den mængde af sedimenter der havde samlet sig i søens vestlige ende, er gravet op, så vandet igen kan løbe frit.

Derudover har vi afholdt de traditionelle arrangementer, Sankt Hans og oprydningsdag. I søen udsatte vi en hel pose aborrer, som skal hjælpe med at holde bestanden af skidtfisk nede. Senest har vi fået lavet en aftale med Furesø Kommune om opsætning (og løbende tømning) af en skraldespand ved bommen til Farumsødal. Det kan forhåbentlig være med til at nedbringe mængden af efterladenskaber.

Til sidst takker bestyrelsen de der yder en ekstra indsats med vedligeholdelse af vores fællesarealer.

Jule- og nytårshilsner
Bestyrelsen

Sonja Søe-Jensen er gået bort

Det er med sorg at grundejerforeningen kan meddele, at Sonja Søe-Jensen den 10. juni 2019 er gået bort efter længere tids sygdom.

Som en af de få der har boet her siden bebyggelsen blev opført, har hun med sit smittende humør sat et stort og positivt aftryk i foreningen. Hun har gjort et stort stykke arbejde i bestyrelsen, senest som æresmedlem.

Vores varmeste tanker går til hendes tre sønner og resten af familien.

Æret være hendes minde.

Bisættelsen finder sted i Farum Kirke fredag den 14. juni kl. 11.

En lille ny på vej

Ny mobilvenlig hjemmeside er i luften. Her finder du via topmenuen informationer om grundejerforeningen, medlemskab, miljøprofil, aktiviteter og hvordan du kontakter os. Derudover ligger der nyheder fra Furesø kommune og andre relevante links.

Om grundejerforeningen
Bestyrelsen
Generalforsamling
Regnskab
Vedtægter
Fællesarealer
Medlemskab
Miljøprofil
Aktiviteter
Kontakt
Kontaktformular

En del af det rådgivende trafikstøjråd

Bestyrelsens ansøgning om deltagelse i det rådgivende trafikstøjudvalg (§ 17 stk. 4 udvalg), som Furesø kommune har nedsat, har båret frugt. Vi er nu repræsenteret i udvalget og glæder os til at samarbejde med Furesø kommune om dæmpning af trafikstøj i kommunen.

På første møde den 21. juni blev tiden brugt på grundlæggende introduktioner og målsætninger, der skal bære samarbejdet henover efteråret, og på at blive klogere på trafikstøj. COWI leverede et kursus og demonstration af trafikstøj som oplæg til en snak om, hvordan udvalget vil arbejde videre.

Udvalget vil blandt andet fokusere på tiltag, der kan reducere trafikstøjen, såsom støjvolde, støjskærme, belægningstyper, nedsættelse af hastigheden m.m., hvordan man kan finansiere støjreduktion, og hvordan indsatsen prioriteres. Herudover vil medlemmerne tænke i en decideret Furesø støjvision og aktiv borgerinvolvering.

På næste møde den 27. august kan alle Furesøborgere være med til at høre om, og drøfte, forskellige former for støjdæmpning.

Læs nyhed på Furesø kommunes hjemmeside

Medlemmer af det rådgivende trafikstøjudvalg
Henrik Lynghus (særlig viden om trafikstøj, bor øst for fiskebækbroen)
Rikke Hartmann Pedersen (grundejerforening langs Hillerødmotorvejen – nord)
Stein Lokstad (lokalt organiserede støjgrupper, Farum)
Mads Emil Kragh (grundejerforening langs Hillerødmotorvejen – syd)
Gitte Olesen (andre støjplagede grundejerforeninger, Kirke Værløse)
Christel Hansen (Miljørådet)
Søren Rasmussen (Furesø By og Land)

Fra Byrådet deltager: Ole F. Holleufer (formand), Lene Bang, Lars Carpens, Egil Hulgaard, Niels Bjerre Degn.