Oprydningsdag

Den traditionelle oprydningsdag på fællesarealerne bliver i år afholdt:

Lørdag den 2. april 2022 kl. 10-12

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det plejer at være en både udbytterig og hyggelig dag. Der skal bl.a. samles skrald på fællesarealet, foretages beskæring, oprensning af sandfangsbrønde og samles grene og væltede træer til Sank Hans-bålet. Vi mødes v. bommen på Pipersvej og fordeler opgaverne.

Vi slutter af ved bålpladsen med øl og vand og is til børnene.