Vedtægter

Disse vedtægter er oprindeligt udarbejdet i henhold til beslutningen af 21. februar 1961 ved foreningens stiftelse, hvor den valgte bestyrelse blev pålagt at udarbejde disse. Vedtægterne er senest revideret på ordinær generalforsamling den 28. marts 2019.

Vedtægter
Vedtægter for Grundejerforeningen Farumsødal