Fællesarealer

Til grundejerforeningen hører store private fællesarealer. Det drejer sig om private fællesveje (de flisebelagte), stier, søen og græsarealerne omkring søen. Arealerne vedligeholdes primært af grundejerne selv. På den måde holdes udgifterne nede. Det kræver imidlertid, at grundejerne deltager i den fælles vedligeholdelse af fællesarealerne.

Vedligeholdelsesplan
Bestyrelsen udarbejder hvert år en vedligeholdelsesplan for træer og beplantning på fællesarealet, som fremlægges og godkendes på den årlige generalforsamling.

Vedligeholdelsesplan for fællesarealet 2023-2024

I 2012 gennemgik bestyrelsen fællesarealet (skoven) med to skovingeniører fra Furesø kommune med henblik på at lave en langsigtet plan for området. Udgangspunktet var, at sikre bevarelse af området som skovområde og få en faglig vurdering af hvilke træer der er værd at bevare og hvad der skal gøres for at sikre flotte træer i mange år fremover. Det kom der nedenstående idékatalog ud af.

Idékatalog til langsigtet vedligehold af “skoven”

Oprydningsdag
For at holde udgifterne til vedligehold af fællesarealerne nede, afholdes der en årlig oprydningsdag. Bestyrelsen ser gerne at alle, der har mulighed for det, deltager i oprydningen på vores fællesarealer – ingen hjælp er for lille.

Læs mere om oprydningsdagen