Nyheder

16. januar 2016
Sæt kryds i kalenderen
Årets ordinære generalforsamling afholdes:

Tirsdag den 28. marts kl. 19

Indkaldelse omdeles senest 14 dage før.


22. november 2015
Sne, sne og atter sne...
Natten til søndag blev vi ramt af store mængder sne. Mange har knoklet med at skovle indkørsler, veje og fastkørte biler fri. Bestyrelsen vurderede alligevel, at der i dette tilfælde var brug for hjælp udefra, for at komme til bunds i snemængderne. Derfor blev der bestilt snerydning af vores del af Fensmarks Allé og Pipersvej. Da snerydderen alligevel skulle køre ad Rosengårds Allé, så blev der også ryddet nødtørftigt her.

Det ser ikke ud til, at der er mere sne på vej i denne omgang. Men husk, at vi selv har pligt til at rydde vores del af de private fællesveje. Hvis ikke vi holder vejen fri, så kan vi ikke forvente, at skraldebilen og posten kommer.

Gode råd om snerydning
Furesø kommune om snerydning
 
 


23. marts 2015
Støjhandlingsplan 2014 vedtaget
Bestyrelsen sendte et positivt høringssvar til kommunens udkast til Støjhandlingsplan 2014, da der var flere gode tanker i forhold til støjdæmpelse i vores område. Nu har Miljø-, Plan- og Teknikudvalget vedtaget støjhandlingsplanen og den er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Den indeholder bl.a. planer om en tre meter høj vold på vores side af motorvejen fra Stavnsholtvej langs motorvejen sydpå og et højtprioriteret mål om at få staten til at opsætte støjskærm på vestsiden af Fiskebækbroen.
 
Du kan læse bestyrelsens høringssvar til Støjhandlingsplan 2014 her:
Høringssvar til Støjhandlingsplan 2014
 
Du kan læse hele støjhandlingsplanen 2014 på Furesø Kommunes hjemmeside:
Støjhandlingsplan2014


12. august 2014
Tilskud til støjisolering
Nu kan du søge om tilskud til individuel støjisolering af boliger, støjskærme mod vej og lignende. Ansøgningsfristen er den 1. december 2014.

Du kan læse mere om det på Furesø Kommunes hjemmeside:
Tilskud til støjisolering


Furesø Kommune har også haft et udkast til Støjhandlingsplan i høring. Der er mange positive ting i planen for vores område, så bestyrelsen har sendt et positivt høringssvar til kommunen for at anerkende de positive tiltag de beskriver. Du kan læse udkast til Støjhandlingsplan på kommunens hjemmeside:
Udkast til Støjhandlingsplan - april 2014


6. maj 2014
Husk oprydningsdag lørdag den 10. maj kl. 11

Vi mødes ud for Rosengårds Alle 8, hvor vi fordeler dagens opgaver. Normalt drejer det sig om indsamling af affald på fællesarealerne og blotlægning af fliserne på de fælles stier. Så kom og giv en hånd med at holde vores fællesarealer pæne – al hjælp kan bruges, uanset alder og fysik.

Vi plejer at være færdige med arbejdet omkring kl. 13, hvor vi slutter af med en øl eller sodavand nede på boldbanen.

Vi ses!


1. maj 2014
Underskriftsindsamling
mod chikaner på Fensmarks Allé og Suhrs Allé
Ved seneste generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen skulle tage kontakt til Furesø Kommune angående de nye chikaner på Fensmarks Allé og Suhrs Allé.

Vi har nu skrevet et brev til Furesø Kommune, hvor vi anfægter sikkerheden ved de nye chikaner. Vi viser også gode eksempler på hvordan det er løst andre steder i kommunen.

Vi vil gerne have så mange som muligt til at skrive under på brevet, så kommunen kan se hvor mange der er bekymret for sikkerheden for børn, ældre med rollator eller stok, gående, cyklende og andre bløde trafikanter i området. Derfor går Luise, Rikke og Bitten fra Rosengårds Allé rundt og samler underskrifter lørdag den 3. maj mellem kl. 10-12. Hvis ikke man er hjemme på dette tidspunkt, så kan man komme forbi Pipersvej 18 torsdag eller fredag (1. og 2. maj) mellem kl. 17-20.

Brev til Furesø Kommune
Omdelt brev om underskriftsindsamling


1. maj 2014
Bekæmpelse af bjørneklo
Vær opmærksom på, at vi som grundejer har pligt til at bekæmpe bjørneklo på vores egen grund. Første bekæmpelse skal ske senest den 1. maj og opfølgende bekæmpelse skal ske senest 15. juni og 1. august.

Brev fra Furesø Kommune om bekæmpelse af bjørneklo


30. april 2013
Grundejerforeningens miljøprofil
Ved seneste generalforsamling var der bred opbakning til den miljøprofil bestyrelsen fremlagde.

Grundejerforeningens miljøprofil


1. september 2012
Orienteringsmøde "Sammen om Energimodernisering" den 4. september kl. 19-21
Furesø Kommune har sammen med det tidligere Go' Energi og Energistyrelsen udviklet en metode, der gør det nemmere for grundejerforeninger at energimodernisere deres boliger.

De inviterer medlemmerne af grundejerforeningerne i Furesø Kommune til orienteringsmøde om metoden den 4. september 2012 kl. 19 – 21 i Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse.

Repræsentanter fra bestyrelsen vil deltage i mødet, men alle grundejere er velkomne.

Du skal tilmelde dig til bme@furesoe.dk senest den 3. september 2012 kl. 10.

Du kan se dagsorden og mere information her: www.furesoe.dk/energieniboligen.


12. juni 2012
Støjdæmpning langs Hillerødmotorvejen
Furesø kommune har udsendt høringsmateriale om støjdæmpning langs Hillerødmotorvejen. Materialet er et idékatalog for mulige støjdæmpende initiativer, men indeholder også en vurdering af de enkelte muligheder samt kort over hvor belastede de enkelte boliger er nu og efter en evt. forbedring. Bestyrelsen har nærlæst materialet og skrevet et høringssvar til kommunen.

Læs om støjdæmpning langs Hillerødmotorvejen
Læs idékatalog fra Furesø kommune
Læs bestyrelsens høringssvar


12. juni 2012
Husk Skt. Hans på fællesarealet
Da arrangementet plejer at være en stor succes, gentager vi det uden særlige ændringer:

* Fodboldkamp på boldbanen kl. 18.00. Thøger sørger for fodbold.

* Spisning ved bålet kl. 20.00. Man medbringer selv borde, stole, bestik, glas, kød til grillen, drikkevarer samt salat o. lign. tilbehør.
   Grundejerforeningen sørger for glødende grill, pålser og is til børnene samt øl og vand til fodboldkampen.

* Alle er naturligvis velkomne ved bålet, der tændes ca. kl. 21.30, uanset om man har deltaget i resten af arrangementet.
  Tilmelding er ikke nødvendig.


Skulle nogen have lyst til at lave en heks til bålet, så vil det være rigtig dejligt.

Tirsdag den 19. juni kl. 17 mødes alle der vil give en hånd med opbygning af Skt. Hans-bålet.


19. marts 2012
HUSK generalforsamling onsdag den 28. marts 2012

Se indkaldelse til generalforsamling


31. oktober 2011
Brevsprækken smækker i
Senest med udgangen af 2011 skal alle danske husstande have brevkasse ud til vejen. Det betyder, at det er slut med at få posten ind af brevsprækken.

Hvis du er tvivl om hvor du skal placere din postkasse, så er der hjælp at hente på nypost.postdanmark.dk. Her kan du ud fra forskellige hustyper, prøve dig frem og finde den korrekte placering af postkassen. Undervejs kan du også se fotoeksempler på korrekte placeringer.

Læs mere om korrekt placering af postkasse i denne folder (PDF)

Reklamer "Nej tak"
Hvis du ønsker at læse mere om Reklamer "Nej tak", så kan du gøre det på Post Danmarks hjemmeside. Du kan tilmelde dig elektronisk på deres hjemmeside eller du kan gå på posthuset og få en tilmeldingsblanket - husk at medbringe legitimation.

Reklamer "Nej tak"


20. juni 2011
Grundejerforeningens 50-års jubilæum og Skt. Hans
Torsdag den 23. juni 2011 kl. 17.00
 
 

Grundejerforeningen har nu passeret de 50 år, og det skal selvfølgelig fejres! Det gør vi med en lille reception i forbindelse med det årlige Skt. Hans-arrangement.

Dagens program ser således ud:
Kl. 17.00 Reception på fællesarealet
Kl. 18.30 Den traditionelle fodboldkamp på boldbanen
Kl. 20.00 Fællesspisning på fællesarealet
Kl. 21.30 Skt. Hans-bålet tændes

Festlige indslag, taler eller historiske billeder fra området er meget velkomne ved receptionen. Bestyrelsen sørger for at tænde op i grillen og køber pålser og is til børnene, resten medbringer vi selv hver især. Skulle nogen have lyst til at lave en heks til bålet, så vil det også være dejligt.

Af hensyn til indkøb, vil vi meget gerne have en tilmelding fra jer på fam@hartmann-ostberg.dk, men skulle det misse med tilmeldingen, så kig forbi alligevel.

Vi håber, at se jer alle til et lille glas champagne!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen


3. januar 2011
Godt nytår!
Bestyrelsen ønsker alle grundejere et godt nytår - vi ser frem til arbejdet i 2011.


2. januar 2011
Snerydning
Vinteren er over os, og det betyder i perioder store mængder sne. Få gode råd om snerydning på www.skovlsne.dk. Her kan du bl.a. blive klogere på reglerne, hvordan du rydder sne og hvordan du samtidig passer på din ryg.
 


4. januar 2010
Nabohjælp
Nabohjælp forebygger indbrud. Vi kan holde øje med hinandens boliger og få dem til at se beboede ud, selv om de står tomme på grund af rejser og ferie.

Efter opfordring på seneste generalforsamling, har bestyrelsen indhentet Nabohjælp-mærkater. Mærkaterne kan hentes hos Per Rosenkilde på Fensmarks Allé 28.

Du kan læse mere om Nabohjælp her:
Nabohjælp - stopindbrud.dk

Nabohjælp - Det Kriminal Præventive Råd


29. september 2009
Socialt arrangement var en stor succes
Tour de Maison, september 2009
Hvad gemmer sig bag mureneø   Hvad er der blevet af de oprindelige huseø   Hvordan har naboerne indrettet sigø
 
Disse og mange andre spårgsmål fik vi svar på lørdag den 19. september hvor bestyrelsen havde inviteret til ”Tour de Maison”.

Vi mødtes hos næstformanden på Fensmarks Allé og gik derefter fra hus til hus og fik en kort rundvisning på ca. ½ time. Vi sluttede af hos formanden på Pipersvej til et glas rødvin og lidt ost og flutes. Vejret var heldigvis med os, så vi kunne sidde på terrassen og sludre til langt ud på aftenen.

Der blev fundet løsninger og idéer til hvilket nyt tag der skal vælges, hvordan garagen kan inddrages i boligen og mange andre udfordringer. Alt i alt en rigtig dejlig dag med livlig snak og en rigtig god stemning.

Tak for en hyggelig dag!


13. juni 2009
"Tour de Maison"
Som det blev nævnt i formandsberetningen på generalforsamlingen, så vil vi gerne styrke det sociale liv i grundejerforeningen. Vi arrangerer derfor en ”Tour de Maison” lørdag den 19. september kl. 14, hvor vi går fra hus til hus (20-30 min. hvert sted) og ser hvordan vi hver især har indrettet os og får en hyggelig dag sammen. Det er naturligvis frivilligt om man vil deltage, men bestyrelsen håber, at rigtig mange af jer vil være med :-)

Mere information bliver omdelt når dagen nærmer sig men sæt kryds i kalenderen allerede nu.

På gensyn!


26. november 2008
Hjemmeside for Grundejerforeningen Farumsødal

Grundejerforeningen har fået sin første hjemmeside nogensinde.

Formålet med hjemmesiden er at styrke kommunikationen, spare lidt på papiret og samle al relevant information om grundejerforeningen, så man til enhver tid kan genfinde udsendt materiale, referater, vedtægter osv. Derudover har vi samlet generel information om grundejerforeningen som kan være relevant for potentielle eller nye husejere i grundejerforeningen. Du finder også en oversigt over årets aktiviteter og de udsendte nyhedsbreve fra bestyrelsen kan læses/downloades. I billedarkivet vil der løbende blive lagt billeder ind fra området og vores arrangementer.

Hjemmesiden indeholder også en oversigt over bestyrelsen med kontaktoplysninger. Vi modtager meget gerne kommentarer og gode idéer til hvordan vi kan gøre hjemmesiden endnu bedre. Skriv til Rikke

God fornøjelse!
Hilsen bestyrelsen


4. august 2008
Skt. Hansbålet blev udsat pga. blæst
Skt. Hansbål 2008På grund af kulde og blæst besluttede bestyrelsen af aflyse fællesspisningen ved søen. Da vi mødtes kl. 21.30 til overrækkelse af fodboldpokalen, fællessang og afbrænding af bålet, blæste det så voldsomt, at en enig bestyrelse, af sikkerhedshensyn, besluttede at udsætte afbrændingen af årets Skt. Hansbål.

Onsdag den 25. juni 2008 viste vejret sig endelig fra sin bedre side og Skt. Hansbål og hekse kunne brændes af under kyndig overvågning fra bålmester Peter Larsen.

Se flere billeder fra Skt. Hans