Medlemskab

Enhver grundejer i bebyggelsen er forpligtet til at være medlem af foreningen.

Pligter som medlem
Medlemmer er forpligtet til at holde sin matrikel inkl. andel af fællesvej og rabat omkring matriklen fri for ukrudt, samt vedligeholde beplantning, så den ikke er til gene for andre. Hold af husdyr, må ikke være til gene for de øvrige medlemmer, og ejere af hunde må ikke lade hundene færdes uden opsyn på fællesarealet og ejer skal samle hundens efterladenskaber op.

Ved meget kraftigt og langvarigt snefald kan bestyrelsen vælge at bestille snerydning af vores private fællesveje (de øvrige veje er Furesø kommune forpligtet til at rydde). Men den daglige snerydning påligger den enkelte grundejer, det gælder også andel af privat fællesvej ud for egen matrikel.

Læs mere i grundejerforeningens vedtægter

Kontingent
Kontingentet fastsættes af Generalforsamlingen. Medlemmer af grundejerforeningen betaler p.t. 1750,- kr. årligt og beløbet skal være betalt senest den 31. maj. Nye medlemmer af grundejerforeningen betaler derudover et indskud på 1750,- kr.

Hvis du ikke har modtaget et girokort eller har spørgsmål vedr. betalingen, kan du kontakte kasserer Jonas Nielsen på tlf. 29 43 79 13 eller pipersvej20@gmail.com.