Tour de Maison 20. august 2022

Vi åbner dørene…

På generalforsamlingen foreslog bestyrelsen at gentage tidligere succeser med at afholde Tour de Maison, og det var der opbakning til. Så det gør vi!

Lørdag den 20. august kl. 14

Det går i al sin enkelthed ud på, at vi mødes ved bommen på Pipersvej, og så går vi i samlet flok fra dør til dør, blandt de tilmeldte, og får en rundvisning og en lille forfriskning. Det kan være en øl og lidt chips eller kaffe og en småkage, eller hvad man nu har lyst til at byde på.

Vi slutter af hos formanden med lidt ost og rødvin.

Tilmelding
Tilmelding sker på Facebook-begivenheden, https://www.facebook.com/groups/farumsoedal, eller til formanden på 30 24 68 16 (ring eller sms) senest den 10. august.

Skt. Hans 2022

Skt. Hans-bål

Vi laver fællesspisning og tænder bål som vi plejer, og afholder den traditionsrige fodboldkamp. Derudover sørger bestyrelsen for at der er diverse havespil på fællesarealet ved bålpladsen.

Program
Kl. 17:00 Fodboldkamp – bestyrelsen sørger for øl og vand

Kl. 17:30 Grillen tændes – bestyrelsen sørger for grill og kul

Kl. 18:00 Fællesspisning på fællesarealet Medbring selv mad, bord, stole, drikkevarer, service og egen grilltang.

Kl. 20:00 Bålet tændes – alle er velkomne, også de der ikke har deltaget i fællesspisning Skulle der være afbrændingsforbud, så gennemføres resten af arrangementet alligevel.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme. Tilmelding er ikke nødvendig.

Opbygning af bål
Vi hjælpes ad med at bygge bål tirsdag den 21. juni kl. 17. Har du helt tørt og giftfrit brænde, grene m.m. du vil af med, så kan du medbringe dette. INGEN frisk hækafklip!

Oprydningsdag

Den traditionelle oprydningsdag på fællesarealerne bliver i år afholdt:

Lørdag den 2. april 2022 kl. 10-12

Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det plejer at være en både udbytterig og hyggelig dag. Der skal bl.a. samles skrald på fællesarealet, foretages beskæring, oprensning af sandfangsbrønde og samles grene og væltede træer til Sank Hans-bålet. Vi mødes v. bommen på Pipersvej og fordeler opgaverne.

Vi slutter af ved bålpladsen med øl og vand og is til børnene.

Skt. Hans 2021

Vi laver fællesspisning og tænder bål som vi plejer, og kan i år, pga. den fornuftige corona-situation, genindføre den traditionsrige fodboldkamp. Vi starter igen i år lidt tidligere end vi plejer, så også børnene kan nå at være med.

Program

Kl. 17:00
Fodboldkamp på boldbanen – bestyrelsen sørger for øl og vand

Kl. 17:30
Grillen tændes – bestyrelsen sørger for grill og kul

Kl. 18:00
Fællesspisning på fællesarealet
Medbring selv mad, bord, stole, drikkevarer, service og egen grilltang.

Kl. 20:00
Bålet tændes
Alle er velkomne, også de der ikke har deltaget i fællesspisning.
Skulle der være afbrændingsforbud, så gennemføres resten af arrangementet.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme. Tilmelding er ikke nødvendig.

Opbygning af bål
Vi hjælpes ad med at bygge bål mandag den 21. juni kl. 17. Har du helt tørt og giftfrit brænde, grene m.m. du vil af med, så kan du medbringe dette.
INGEN frisk hækafklip!

Corona-venlig Sankt Hans

Vi laver fællesspisning og tænder bål som vi plejer, men aflyser fodboldkampen for at undgå smitterisiko.  Vi starter også tidligere end vi plejer, så også børnene kan nå at være med.

Program

Kl. 17:30: Grillen tændes
Bestyrelsen sørger for gril og kul

Kl. 18:00 Fællesspisning på fællesarealet
Medbring selv mad, bord, stole, drikkevarer, service og egen griltang.

Ca. Kl. 20:00
Bålet tændes. Alle er velkomne – også de der ikke har deltaget i fællesspisning.

Vi håber, at rigtig mange har lyst til at komme. Tilmelding er ikke nødvendig.

Opbygning af bål
Vi hjælpes ad med at bygge bål nu på søndag den 21. juni kl. 17.

Har du helt tørt og giftfrit brænde, grene m.m. du vil af med, så kan du medbringe dette. Hvis du ikke har mulighed for at komme kl. 17, kan du tidligst dagen før, lægge dine tørre grene ved siden af bålpladsen.

AFLYSNING AF OPRYDNINGSDAG

– men noget kan du gøre

På grund af situationen med coronavirus aflyses oprydningsdagen. Det gør vi for at mindske risikoen for smittespredning.

Indtil da opfordrer vi til at I på eget initiativ tager en skraldepose med rundt på fællesarealerne og samler skrald. Hvis I har mulighed for det, må I meget gerne skrive på vores Facebook-side hvor I har samlet skrald. Så kan andre fortsætte på andre dele af fællesarealet.

Der er nogle mindre vedligeholdelsesopgaver, som godt kan udføres i mindre teams i løbet af foråret. Så hvis du har mulighed for at deltage i f.eks. oprensning af brønde og drænrender, beskæring og lignende opgaver, så kontakt Anders fra bestyrelsen på 22 13 97 98, så koordinerer han opgaverne. Det vil selvfølgelig blive udført efter gældende retningslinjer for afstand m.m. Ingen opgaver må sættes i gang på eget initiativ uden forudgående aftale med bestyrelsen.

Bestyrelsen planlægger en ny oprydningsdag efter sommerferien, hvis der stadig er vedligeholdelsesopgaver der ikke er udført.

Pas på jer selv og hinanden!

AFLYST – Ordinær generalforsamling

I lyset af udviklingen med coronavirus, har bestyrelsen besluttet at aflyse generalforsamlingen den 18. marts.

Mvh bestyrelsen

———————————

Vi afholder ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Farumsødal onsdag den 18. marts 2020 kl. 18:30.

Indkaldelsen omdeles og ligger også her på hjemmesiden:
Indkaldelse til generalforsamling 18. marts 2020

Vi mødes i Farum Kulturhus, mødelokale 2 stort, som ligger i biblioteket. Så husk sygesikringskort eller vent på at blive lukket ind.

Vi glæder os til at se jer!