AFLYSNING AF OPRYDNINGSDAG

– men noget kan du gøre

På grund af situationen med coronavirus aflyses oprydningsdagen. Det gør vi for at mindske risikoen for smittespredning.

Indtil da opfordrer vi til at I på eget initiativ tager en skraldepose med rundt på fællesarealerne og samler skrald. Hvis I har mulighed for det, må I meget gerne skrive på vores Facebook-side hvor I har samlet skrald. Så kan andre fortsætte på andre dele af fællesarealet.

Der er nogle mindre vedligeholdelsesopgaver, som godt kan udføres i mindre teams i løbet af foråret. Så hvis du har mulighed for at deltage i f.eks. oprensning af brønde og drænrender, beskæring og lignende opgaver, så kontakt Anders fra bestyrelsen på 22 13 97 98, så koordinerer han opgaverne. Det vil selvfølgelig blive udført efter gældende retningslinjer for afstand m.m. Ingen opgaver må sættes i gang på eget initiativ uden forudgående aftale med bestyrelsen.

Bestyrelsen planlægger en ny oprydningsdag efter sommerferien, hvis der stadig er vedligeholdelsesopgaver der ikke er udført.

Pas på jer selv og hinanden!