Seneste nyt Nyttige links

 

16. januar 2016
Sæt kryds i kalenderen
Årets ordinære generalforsamling afholdes:

Tirsdag den 28. marts kl. 19

Indkaldelse omdeles senest 14 dage før.
 


22. november 2015
Sne, sne og atter sne...
Natten til søndag blev vi ramt af store mængder sne. Mange har knoklet med at skovle indkørsler, veje og fastkørte biler fri. Bestyrelsen vurderede alligevel, at der i dette tilfælde var brug for hjælp udefra, for at komme til bunds i snemængderne. Derfor blev der bestilt snerydning af vores del af Fensmarks Allé og Pipersvej. Da snerydderen alligevel skulle køre ad Rosengårds Allé, så blev der også ryddet nødtørftigt her.

Det ser ikke ud til, at der er mere sne på vej i denne omgang. Men husk, at vi selv har pligt til at rydde vores del af de private fællesveje. Hvis ikke vi holder vejen fri, så kan vi ikke forvente, at skraldebilen og posten kommer.

Gode råd om snerydning
Furesø kommune om snerydning
 
 

23. marts 2015
Støjhandlingsplan 2014 vedtaget
Bestyrelsen sendte et positivt høringssvar til kommunens udkast til Støjhandlingsplan 2014, da der var flere gode tanker i forhold til støjdæmpelse i vores område. Nu har Miljø-, Plan- og Teknikudvalget vedtaget støjhandlingsplanen og den er tilgængelig på kommunens hjemmeside. Den indeholder bl.a. planer om en tre meter høj vold på vores side af motorvejen fra Stavnsholtvej langs motorvejen sydpå og et højtprioriteret mål om at få staten til at opsætte støjskærm på vestsiden af Fiskebækbroen.

Du kan læse bestyrelsens høringssvar til Støjhandlingsplan 2014 her:
Høringssvar til Støjhandlingsplan 2014
 
Du kan læse hele støjhandlingsplanen 2014 på Furesø Kommunes hjemmeside:
Støjhandlingsplan2014


12. august 2014
Tilskud til støjisolering
Nu kan du søge om tilskud til individuel støjisolering af boliger, støjskærme mod vej og lignende. Ansøgningsfristen er den 1. december 2014.

Du kan læse mere om det på Furesø Kommunes hjemmeside:
Tilskud til støjisolering


Furesø Kommune har ogsø haft et udkast til Støjhandlingsplan i høring. Der er mange positive ting i planen for vores område, så bestyrelsen har sendt et positivt høringssvar til kommunen for at anerkende de positive tiltag de beskriver. Du kan læse udkast til Støjhandlingsplan på kommunens hjemmeside:
Udkast til Støjhandlingsplan - april 2014


1. maj 2014
Underskriftsindsamling
mod chikaner på Fensmarks Allé og Suhrs Allé
Ved seneste generalforsamling blev det besluttet, at bestyrelsen skulle tage kontakt til Furesø Kommune angående de nye chikaner på Fensmarks Allé og Suhrs Allé.

Vi har nu skrevet et brev til Furesø Kommune, hvor vi anfægter sikkerheden ved de nye chikaner. Vi viser ogsø gode eksempler på hvordan det er løst andre steder i kommunen.

Vi vil gerne have så mange som muligt til at skrive under på brevet, så kommunen kan se hvor mange der er bekymret for sikkerheden for børn, ældre med rollator eller stok, gående, cyklende og andre bløde trafikanter i området. Derfor går Luise, Rikke og Bitten fra Rosengårds Allé rundt og samler underskrifter lørdag den 3. maj mellem kl. 10-12. Hvis ikke man er hjemme på dette tidspunkt, så kan man komme forbi Pipersvej 18 torsdag eller fredag (1. og 2. maj) mellem kl. 17-20.

Brev til Furesø Kommune
Omdelt brev om underskriftsindsamling


Tidligere nyheder 

 
 
Gode råd om snerydning

Furesø kommune om snerydning
 
Stop indbrud
  test dit hus
  se hus m. tyvens øjne
  nabohjælp
 
DONG Energy
  energitips
  reducér dit CO2-udslip
 
Beskyt dit trådløse netværk
 
Furesø kommune
 
Støj fra vejtrafik
Tilskud til støjisolering
Udkast til Støjhandlingsplan - 2014
 
Bekæmp dræbersnegle
Bekæmp bjørneklo